Đăng nhập
Google
 

  Đăng ký theo dõi chúng tôi!
 
 


       - Tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán trong đó một ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng hoặc chấp nhận hối phiếu, do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó nếu người này xuất trình được bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định nêu ra trong thư tín dụng. 

      - Nội dung của giáo trình gồm:

               Lời mở đầu………………………………………………………………………

   Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG THÚC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ                                                                                            

  1. I. Khái niệm………………………………………………………………………………..
  2. II. Cơ sở pháp lý của thanh toán tín dụng chứng từ..........................................
  3. III. Điều kiện mở L/C...........................................................................................
  4. IV. Bản chất và ý nghĩa của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.......... 
  5. V. Nội dung chủ yếu của một thư tín dụng thương mại....................................
  6. VI.  Đặc điểm của giao dịch L/C..........................................................................
  7. VII. Quy trình thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.................
  8. VIII.     Các loại thư tín dụng thương mại................................................................. 

     Chương 2 : LỢI ÍCH, RỦI RO VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

  1. I. Lợi ích và rủi ro.............................................................................................
  2. II. Một số biện pháp hạn chế rủi ro...................................................................

     Chưong 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG L/C TẠI NGÂN HÀNG ĐT-PTVN CHI NHÁNH QUANG TRUNG

        I. Một vài nét về quá trình thành lập, phát triển và hoạt động của ngân hàng ĐT-PTVN  và chi nhánh Quang Trung………………………………………………………………………………………

       1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển

       2. Đặc điểm kinh doanh của Ngân hàng ĐT-PT Việt Nam

       II. Thực trạng thanh toán bằng L/C tại chi nhánh Quang Trung………………………………

       1. Quy trình nghiệp vụ thanh toán bằng L/C

       2. Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng ĐT-PTVN chi nhánh Quang Trung.

       3. Đánh giá chung

 

       Tải miễn Giáo trình tại đây:

       Nếu chưa biết cách tải, bạn vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn download tại đây

     Để bày tỏ lời cảm ơn đến chúng tôi vì các tài liệu đã chia sẻ miễn phí cho các bạn, hãy click vào quảng cáo có trên Quanglang.com và xem 1-2 link trong đó nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ!
 

 

Đừng tự hào rằng nghèo mà vẫn giỏi, hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo

Hoàng Sa, Trường Sa - Lãnh thổ máu thịt của Việt Nam

My Blog: videothuthuatblog.blogspot.com  và  share-for-everyone.blogspot.com

High School : Đông Thụy Anh  &  University : Military Technical Academy

 

 

Tự tạo website với Webmienphi.vn